PRIMARIA COMUNEI CALAFINDESTI

www.votlegal.mai.gov.ro

MITA SI VOTUL ILEGAL INSEAMNA INCHISOARE!                                                             www.votlegal.mai.gov.ro

 

„MITA ŞI VOTUL ILEGAL ÎNSEAMNĂ ÎNCHISOARE!”

PREZENTARE

În contextul desfăşurării alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din România (în ziua de 10 iunie 2012), Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Direcţia Informare şi Relaţii Publice, organizează o campanie de informare şi conştientizare a cetăţenilor români ce drept de vot cu privire la riscurile nerespectării legislaţiei referitoare la procesul electoral. Aceasta se va desfăşura, la nivel naţional, în perioada 10 mai – 10 iunie a.c., sub genericul „Mita şi votul ilegal înseamnă închisoare!”.

Obiectivele acestei campanii sunt informarea cetăţenilor asupra sancţiunilor legale prevăzute pentru încălcarea legislaţiei electorale şi conştientizarea acestora pentru asigurarea unui proces electoral legal.

Campania se adresează în general tuturor cetăţenilor români cu drept de vot, şi în special tinerilor care împlinesc 18 ani, celor care votează pentru prima dată, populaţiei cu drept de vot din mediul rural, membrilor formaţiunilor politice sau voluntari ai acestora, tuturor celor implicaţi în derularea campaniei electorale.

Pentru multiplicarea, la nivel naţional, a mesajului „Mita şi votul ilegal înseamnă închisoare!”, Ministerului Administraţiei şi Internelor i s-au alăturat şi alte instituţii publice: Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, S.C. METROREX S.A., Poşta Română, Instituţiile publice de la nivel central şi local, regiile autonome de transport locale.

În cadrul acţiunilor campaniei, pentru promovarea mesajului acesteia, vor fi postate afişe în locuri accesibile, cu grad ridicat de vizibilitate din partea publicului larg (locaţii proprii şi cele ale partenerilor), vor fi distribuite pliante - cu preponderenţă în mediul rural şi în locurile cu valori de trafic ridicat (în perioada campaniei electorale), respectiv în secţiile de votare (în ziua votului), iar spoturile TV şi audio vor fi difuzate la posturile centrale şi locale de televiziune şi radio.

O parte semnificativă a promovarării campaniei o reprezintă comunicarea online, care cuprinde mediatizarea mesajelor şi materialelor campaniei pe web-site-ul www.votlegal.mai.gov.ro, portal care include şi un flux de ştiri actualizat în mod dinamic (cu informatii, foto si fisiere audio-video). Accesul direct la informaţiile campaniei, prin intermediul banner-ului web de pe site-urile structurilor MAI şi ale institutiilor partenere, precum şi utilizarea platformelor de socializare – Facebook, Twitter etc. vor reprezenta, de asemenea, instrumente pentru diseminarea mesajelor campaniei în spaţiul online. Vom fi prezenţi şi pe YouTube!

Administratia Locala

Primar:       ing.  Loghin  Saviuc
Viceprimar: ing. Leonte  Alecsei

Secretar:    ec. Victoria  Lauric

 

Contact

Sediul Primăriei este în comuna Calafindeşti, cod poştal 727105, judeţul Suceava, ROMÂNIA
Tel: 0230-281290
Fax: 0230-281290

Program

Luni - Vineri: 8.00-16.00

 

 

 

 

Proiecte

Economia Bazată pe Cunoaştere (2007)

Tematică: General
Comuna Calafindeşti, participă în cadrul proiectului "Economia Bazată pe Cunoaştere” (2007 – 2010) care va sprijini mediul rural şi mic urban în vederea dezvoltării sectorului privat, a stimulării utilizării tehnologiei informaţionale în şcoli şi în mediul întreprinderilor mici şi mijlocii, a consolidării capitalului uman şi a reducerii decalajului rural-urban, în conformitate cu programul de integrare europeană.

Proiecte de investiţii

Tematică: Administraţie
Investiţiile în curs vizează:
 • modernizarea drumurilor;
 • amenajarea parcului public;
 • modernizarea Ateneului popular;
 • modernizarea căminului cultural;
 • realizarea reţelei de alimentare cu apă;
 • reabilitarea şcolii cu clasele I – IV;
 • realizare a reţelei de canalizare şi a staţiei de epurare
 • reabilitarea şcolii cu clasele I – VIII;
 • reabilitarea grădiniţei;
 • înfiinţarea reţelei de distribuţie a gazului metan.

 

 

Strategii locale: Calafindeşti

 

Strategia de dezvoltare a comunei

Dezvoltare infrastructură:

 • reţeaua de alimentare cu energie electrică necesită o extindere de 3 km pentru a acoperi necesarul întregii comune;
 • reţeaua de alimentare cu apă potabilă se află în fază de proiect; - drumurile comunale sunt asfaltate în proporţie de 42% şi sunt necesare unele lucrări de reabilitare şi modernizare a acestora;
 • comunicarea se face prin telefonie fixă;
 • există televiziune prin cablu;
 • proiectele aflate în curs de derulare la nivel de consiliu local au ca scop construirea unui monument al eroilor şi amenajarea unui parc;

 

Comerţ şi tranzacţii:

 • sunt necesare investiţii pentru dezvoltarea agriculturii; se pot obţine profituri în urma amenajării unor centre de preluare şi prelucrare a produselor agricole;
 • un bun domeniu de investiţii este şi legumicultura prin amenajarea unor sere specializate;
 • se poate investi şi în industria uşoară prin amenajarea unor ateliere de confecţii textile, existând forţă de muncă ieftină, calificată şi necalificată;
 • se doreşte valorificarea produselor animale prin amenajarea unui centru de colectare şi prelucrare a acestora;
 • solul comunei este bogat în argilă dă posibilitatea amenajării unor fabrici de materiale de construcţii;

 

Administratia locală este dispusă să colaboreze cu eventualii investitori oferind anumite facilităţi, consultanţă şi logistică